Dôchodkové produkty

Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva sa uzatvára v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Je to dobrovoľné sporenie na dôchodok s možným príspevkom od zamestnávateľa. Určíte si výšku mesačného príspevku, ktorá sa Vám automaticky, zo mzdy, odvádza na sporivý účet do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Ak Vám zamestnávateľ prispieva, tak je to väčšinou rovnaká suma ako Váš vlastný príspevok. Napríklad 15€ si sporíte Vy a 15€ prispieva zamestnávateľ. Sporenie prebieha vo vybraných podielových fondoch. Sporenie prebieha formou investovania sporivej zložky do vybraných podielových fondov danej poisťovne. Zhodnotenie nie je garantované vždy závisí od zhodnotenia fondov do ktorých budeme počas poistnej doby investovať.

Starobné dôchodkové sporenie

Zmluva sa uzatvára v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na dôchodok kde výška mesačnej sporivej splátky je závislá od Vášho príjmu. Z príjmu sa odvádzajú odvody do sociálnej poisťovne kde najvyššia odvodová časť je na dôchodkové zabezpečenie (18% z hrubej mzdy). Polovicu z výšky odvodu na dôchodok, Sociálna poisťovňa pošle na Váš osobný dôchodkový účet do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie prebieha formou investovania sporivej zložky do vybraných podielových fondov danej poisťovne. Zhodnotenie nie je garantované vždy závisí od zhodnotenia fondov do ktorých budeme počas poistnej doby investovať.