Hypotéka s nárokom na uplatnenie daňového bonusu

Žiadosť o úver podpísaná od 1.1.2018.
Splatnosť úveru je 5 – 30 rokov.
Všetci dlžníci musia byť ku dňu podania žiadosti o úver vo veku 18 – 35 rokov.
Účel úveru:
-kúpa bytu
-kúpa domu
-rekonštrukcia bytu
-rekonštrukcia domu
-výstavba domu.

Daňový bonus si klient môže uplatniť:
-ak jeho príjem neprekročil 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere
-na 50% z výšky úrokov zaplatených za kalendárny rok
-zdaňovacie obdobie a to max. vo výške 400 eur ročne
-počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru
-výška úveru s nárokom na daňový bonus je max. 50 000 eur
-iba vtedy ak je hlavným dlžníkom !!!
-iba na jednu zmluvu !!!