Na úvod

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Pravdepodobne niečo hľadáte. Môže to byť informácia, rada, vysvetlenie, konkrétny produkt alebo niečo iné… . Teším sa a rád Vám pomôžem. Predtým ale chcem, aby ste vedeli, že mojich klientov na nič nenahováram, nič im nevnucujem, nepresviedčam, aby urobili to či ono. Každý z nás by mal najlepšie vedieť, čo potrebuje. Či už teraz alebo neskôr. Robím svoju prácu pre Vás, aby sme spoločne hľadali odpovede. Dobré rozhodnutia sú pri peniazoch dôležité. Správna voľba je ovocím vzájomnej spolupráce. Verím, že budete spokojní a oceníte môj prístup a kvalitné riešenia.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Profil

V oblasti finančného sprostredkovania pracujem od 01/2001. Od 08/2008 som získal povolenie „Samostatný finančný agent“ a založil som vlastnú spoločnosť. Zo začiatku ako fyzická osoba na základe živnosti a od 01/2014 už ako právnická osoba.
Profesionálne sa venujem kolektívnemu investovaniu (Sprostredkovanie nákupu a predaja podielových fondov), poisťovníctvu, bankovníctvu, stavebnému sporeniu a sprostredkovaniu starobného dôchodkového sporenia (Dôchodkové zabezpečenie – tzv. II.pilier) a sprostredkovaniu doplnkového dôchodkového sporenia (Dôchodkové zabezpečenie – tzv. III.pilier).

Registračné číslo: 182021

 • Podregister prijímania vkladov
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014
 • Podregister poskytovania úverov
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014
 • Podregister kapitálového trhu
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014
 • Podregister poistenia alebo zaistenia
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014