Dôchodkové produkty

Doplnkové dôchodkové sporenie

Zmluva sa uzatvára s Doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Je to dobrovoľné sporenie na dôchodok s možným príspevkom od zamestnávateľa. Určíte si výšku mesačného príspevku, ktorá sa Vám automaticky, zo mzdy, odvádza na sporivý účet do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Ak Vám zamestnávateľ prispieva, tak je to väčšinou rovnaká suma ako Váš vlastný príspevok. Napríklad 15€ si sporíte Vy a 15€ prispieva zamestnávateľ. Sporenie prebieha formou investovania sporivej zložky do Vami vybraných podielových fondov danej poisťovne. Zhodnotenie nie je garantované. Vždy závisí od zhodnotenia fondov do ktorých budeme počas sporenia investovať a od nás ako sa o svoje sporenie budeme starať!

Starobné dôchodkové sporenie

Zmluva sa uzatvára s Dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Sporenie na dôchodok kde výška mesačnej sporivej splátky je závislá od Vášho príjmu. Z príjmu sa odvádzajú odvody do sociálnej poisťovne kde najvyššia odvodová časť je na dôchodkové zabezpečenie (18% z hrubej mzdy). 1/3 z výšky odvodu na dôchodok, Sociálna poisťovňa pošle na Váš osobný dôchodkový účet do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie prebieha formou investovania sporivej zložky do Vami vybraných podielových fondov. Zhodnotenie nie je garantované. Vždy závisí od zhodnotenia fondov do ktorých budeme počas sporenia investovať a od nás ako sa o svoje sporenie budeme starať!