Služby

Často sa v rozhovoroch stretávam s názorom, že v oblasti služieb je kvalita a záujem o klienta na nízkej úrovni. Patrím k tým, ktorí sa rozhodli túto skutočnosť zmeniť. V menu je prehľad o mojej práci.