Moja ponuka

Bankovníctvo

 • osobné účty, sporivé účty a termínované vklady
 • hypotekárne úvery
 • bez účelové úvery založené nehnuteľnosťou
 • spotrebné úvery a kreditné karty

Investovanie

 • investovanie a zhodnotenie úspor (Podielové fondy)
 • pasívne programy sporenia (Podielové fondy)
 • aktívne riadené programy sporenia (Podielové fondy)
 • pomoc s investovaním na burze cenných papierov (do akcií rôznych spoločností)
 • prezentácia aplikácie Snegoo®

Poisťovníctvo

 • životné a úrazové poistenie (so sporením alebo bez sporenia)
 • poistenie nehnuteľnosti a domácností
 • poistenie automobilov (zákonné, havarijné a poistenie finančnej straty)
 • poistenie zodpovednosti za škodu
 • poistenie právnej ochrany
 • poistenie majetku (SZČO, Živnosť, Právnické osoby)

Stavebné sporenie

 • iba v prípade že inú možnosť mať nebudete – z dôvodu, že produkty stavebných sporiteľní nepatria medzi najvýhodnejšie!

Dôchodkové zabezpečenie

 • starobné dôchodkové sporenie ( DSS – II.pilier )
 • doplnkové dôchodkové sporenie ( DDS – III.pilier )