Nehnuteľnosti

Pri predaji resp. kúpe nehnuteľnosti:

 • Konzultácia situácie s predávajúcim(i) a kupujúcim(i)
 • Kontrola a vysvetlenie listu vlastníctva (Majetková podstata, Vlastníci, Ťarchy)
 • Kompletné vysvetlenie a príprava podkladov s podaním žiadosti o hypotekárny úver
 • Samotné sprostredkovanie hypotekárneho úveru
 • Vybavenie podkladov na Správe katastra
 • Vybavenie podkladov u Správcu domu
 • Zabezpečenie znalca na vypracovanie znaleckého posudku
 • Potvrdenie vinkulácie poistnej zmluvy s poisťovňou
 • Vyhotovenie kúpnych, darovacích, prípadne iných zmlúv
 • Zastupovanie na základe plnej moci vo vymedzenom rozsahu
 • a iné…