Konzultácie

Pred každou činnosťou, ktorú sa chystáme urobiť, si veci vždy premyslíme. Máme snahu aby sa nám to podarilo. Prinieslo úžitok a splnilo našu potrebu – kvôli čomu sme to robili. Pri nakladaní s financiami je potrebné postupovať rovnako.

V každom veku je pre nás nejaká oblasť spojená s financiami dôležitá:

  • vytvorenie finančnej rezervy?
  • bezpečné uloženie svojich úspor?
  • sporenie pre svoje deti?
  • poistenie auta?
  • riešenie úveru na rekonštrukciu domova?

Je množstvo potrieb, ktoré riešime a často sú spojené s financiami. Finančných produktov je tiež veľa a v tom je často problém. Uzatvoriť zmluvu s fin. inštitúciou je veľmi jednoduché. Uzatvoriť ale tú správnu zmluvu sa podarí málokomu. Moja prax hovorí, že iba 1 z 10 klientov má uzatvorené tie správne a dobré finančné produkty.!

Informácie
Je ich dostatok. Sme oslovovaní na každom kroku a často aj doma rôznymi formami. Povieme si – veď s nimi je to jednoduché. Aj by som súhlasil no už som spomínal, že želaný výsledok nám nemusia priniesť. Som za to, aby ste ich dostali úplné a hlavne skutočne pravdivé.

Vysvetlenia
Keď už budeme „múdri“, tak si ľahšie zvolíme správnu cestu. Vysvetlíme si ktorá by mohla byť najvhodnejšia. Vedomosť o všetkých výhodách a nevýhodách, a vzájomné súvislosti nám pomôžu vybrať vhodné riešenie.

Riešenia
Najradšej ich pripravujem spolu s Vami. Hneď si môžeme všetko prispôsobiť podľa požiadaviek s ktorými za mnou prichádzate. Spoločné úsilie je vždy efektívnejšie. Podstatou je predsa uzatvoriť správnu zmluvu.