Nehnuteľnosti

Financovanie

Konzultácie a informácie o vhodnom spôsobe financovania kúpy nehnuteľnosti.

Podklady k financovaniu

Vysvetlenie k dokumentom, ktoré sú potrebné k podaniu žiadosti o úver, pre vybrané spoločnosti. Napríklad podklady k znaleckému posudku, zabezpečenie znalca a iné.