Články

  • LEGISLATÍVNE ZMENY – Hypotéka
    S účinnosťou od 1.4.2011 nastali legislatívne zmeny v poskytovaní flexihypoték, konkrétne: 1.Zmena príjmovej hranice pre hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých 2.Možnosť požiadať kedykoľvek počas splácania hypotéky o odklad splátky istiny alebo zníženie splátky...
  • Hypotéka so ŠP pre mladých
    Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v II. štvrťroku 2017 dosiahla výšku 944 Eur.Na uvedenom základe sa od 01.10.2017 mení výška 1,3-násobku tejto hodnoty,ktorá je...
  • Hypotéka s nárokom na uplatnenie daňového bonusu
    Žiadosť o úver podpísaná od 1.1.2018.Splatnosť úveru je 5 – 30 rokov.Všetci dlžníci musia byť ku dňu podania žiadosti o úver vo veku 18 – 35 rokov.Účel úveru: kúpa bytu,kúpa domu, rekonštrukcia bytu alebo...