LEGISLATÍVNE ZMENY – Hypotéka

S účinnosťou od 1.4.2011 nastali legislatívne zmeny v poskytovaní flexihypoték, konkrétne:

1.Zmena príjmovej hranice pre hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých

2.Možnosť požiadať kedykoľvek počas splácania hypotéky o odklad splátky istiny alebo zníženie splátky až na 50%

3.Povinnosť banky zasielať Oznámenia o novej úrokovej sadzbe na nové fixované obdobie minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby fixácie

4.Rozšírenie účelov použitia o účel – splatenie skôr poskytnutej hypotéky

Môže sa Vám ešte páčiť...