Autor: jurajsokol

LEGISLATÍVNE ZMENY – Hypotéka

LEGISLATÍVNE ZMENY – Hypotéka

S účinnosťou od 1.4.2011 nastali legislatívne zmeny v poskytovaní flexihypoték, konkrétne: 1.Zmena príjmovej hranice pre hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých 2.Možnosť požiadať kedykoľvek počas splácania hypotéky o odklad splátky istiny alebo zníženie splátky...

Hypotéka so ŠP pre mladých

Hypotéka so ŠP pre mladých

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v II. štvrťroku 2017 dosiahla výšku 944 Eur.Na uvedenom základe sa od 01.10.2017 mení výška 1,3-násobku tejto hodnoty,ktorá je...