Investovanie – Podielové fondy

Peňažné

Ideálne na uloženie dlhodobejšej finančnej rezervy.

  • Na dobu aspoň 3 rokov
  • Predpokladané zhodnotenie cca 0,1 – 2% (p.a.), ročne
  • Graficky znázornený skutočný vývoj zhodnotenia v danom fonde

Dlhopisové

Pre každého kto chce mať predpoklad vyššieho zhodnotenia ako na termínovanom vklade.

  • Na dobu aspoň 5 a viac rokov
  • Predpokladané zhodnotenie cca 2 – 5% (p.a)
  • Graficky znázornený skutočný vývoj zhodnotenia v danom fonde

Akciové

Ponúkajú možnosť nadpriemerného zhodnotenia.

  • Dlhodobá investícia, väčšinou na 7 rokov a viac
  • Predpokladané zhodnotenie cca 5 – 10% (p.a.)
  • Graficky znázornený skutočný vývoj zhodnotenia v danom fonde