Financie

Základy o produktoch

  • Stručné vysvetlenie bankových produktov
  • Reálne grafy vývoja hodnoty investície do rôznych typov podielových fondov
  • Zabezpečenie rizika podľa potreby
  • Dôchodkové sporenie s vysvetlením
  • Dôležité pri obchode s nehnuteľnosťou