Hypotéka so ŠP pre mladých

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v II. štvrťroku 2017 dosiahla výšku 944 Eur.
Na uvedenom základe sa od 01.10.2017 mení výška 1,3-násobku tejto hodnoty,
ktorá je jednou z podmienok priznania štátneho príspevku pre mladých. Nová hranica 1,3 násobku je 1227,20 Eur a po zmene v zákone nová hranica pre manželov spoločne 2,6 násobku je 2454,40 Eur*

V praxi to znamená, že od 01.10.2017 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých klienti, ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1227,20 Eur a manželia spoločne 2454,40 Eur*

Od 01.01.2018 sa už neposkytuje !!!

Môže sa Vám ešte páčiť...