Podielové fondy

Peňažné

Ideálne na uloženie dlhodobejšej finančnej rezervy.

  • Na dobu aspoň 6 mesiacov
  • Predpokladané zhodnotenie cca 1,5 – 3% (p.a.), ročne
  • Graficky znázornený skutočný vývoj zhodnotenia v danom fonde

Dlhopisové

Pre každého kto chce mať predpoklad vyššieho zhodnotenia ako na termínovanom vklade.

  • Na dobu aspoň 3 a viac rokov
  • Predpokladané zhodnotenie cca 2 – 5% (p.a)
  • Graficky znázornený skutočný vývoj zhodnotenia v danom fonde

Akciové

Ponúkajú možnosť nadpriemerného zhodnotenia.

  • Dlhodobá investícia, väčšinou na 7 rokov a viac
  • Predpokladané zhodnotenie cca 5 – 15% (p.a.)
  • Graficky znázornený skutočný vývoj zhodnotenia v danom fonde

UPOZORNENIE !!!

Majte na pamäti, že predchádzajúca výkonnosť nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície a príjem z nej môže stúpať i klesať, a plná návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Nikdy nie je možné zaručiť, že určité štáty, trhy či odvetvia vykážu takú výkonnosť, ako sa pôvodne očakávalo.