Profil

V oblasti finančného sprostredkovania pracujem od januára 2001.
Profesionálne sa venujem kolektívnemu investovaniu, poisťovníctvu, bankovníctvu, stavebnému sporeniu a sprostredkovaniu starobného dôchodkového sporenia (Dôchodkové zabezpečenie – tzv. II.pilier).

Túto činnosť vykonávam, prostredníctvom spoločnosti Juraj Sokol, s. r. o., na základe povolení vydaných Národnou bankou Slovenska.

Registračné číslo: 182021

 • Podregister prijímania vkladov
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014
 • Podregister poskytovania úverov
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014
 • Podregister kapitálového trhu
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014
 • Podregister poistenia alebo zaistenia
  Zapísaný ako: samostatný finančný agent
  Zapísaný od: 10.01.2014