Správy

Hypotéka s nárokom na uplatnenie daňového bonusu

Žiadosť o úver podpísaná od 1.1.2018.
Splatnosť úveru je 5 – 30 rokov.
Všetci dlžníci musia byť ku dňu podania žiadosti o úver vo veku 18 – 35 rokov.
Účel úveru:
-kúpa bytu
-kúpa domu
-rekonštrukcia bytu
-rekonštrukcia domu
-výstavba domu.

Daňový bonus si klient môže uplatniť:
-ak jeho príjem neprekročil 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku podpisu zmluvy o úvere
-na 50% z výšky úrokov zaplatených za kalendárny rok
-zdaňovacie obdobie a to max. vo výške 400 eur ročne
-počas obdobia 5 rokov po prvom čerpaní úveru
-výška úveru s nárokom na daňový bonus je max. 50 000 eur
-iba vtedy ak je hlavným dlžníkom !!!
-iba na jednu zmluvu !!!

Posted by Juraj Sokol on Thu, 29 Mar 2018
tags:

Hypotéka so ŠP pre mladých

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR v II. štvrťroku 2017 dosiahla výšku 944 Eur.
Na uvedenom základe sa od 01.10.2017 mení výška 1,3-násobku tejto hodnoty,
ktorá je jednou z podmienok priznania štátneho príspevku pre mladých. Nová hranica 1,3 násobku je 1227,20 Eur a po zmene v zákone nová hranica pre manželov spoločne 2,6 násobku je 2454,40 Eur*

V praxi to znamená, že od 01.10.2017 si môžu uplatniť nárok na štátny príspevok pre mladých klienti, ktorí dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok priemerný mesačný hrubý príjem maximálne vo výške 1227,20 Eur a manželia spoločne 2454,40 Eur*

Od 01.01.2018 sa už neposkytuje !!!

Posted by Juraj Sokol on Tue, 2 Jan 2018
tags:

LEGISLATÍVNE ZMENY - Hypotéka

S účinnosťou od 1.4.2011 nastali legislatívne zmeny v poskytovaní flexihypoték, konkrétne:

1.Zmena príjmovej hranice pre hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých

2.Možnosť požiadať kedykoľvek počas splácania hypotéky o odklad splátky istiny alebo zníženie splátky až na 50%

3.Povinnosť banky zasielať Oznámenia o novej úrokovej sadzbe na nové fixované obdobie minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby fixácie

4.Rozšírenie účelov použitia o účel – splatenie skôr poskytnutej hypotéky

Posted by Administrator on Thu, 31 Mar 2011
tags: